RASPORED NASTAVE PODRUŽNICA ŠPANSKO

 

RASPORED NASTAVE - PODRUŽNICA ŠPANSKO ZA LJETNI SEMESTAR 2018./2019.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2018./2019.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.45 - 20.15 NJEM B1.1 odrasli      
20.15 - 21.50        

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
         
         
         
18.40 - 20.10 ENG B1.1/B1.2 -
8. r OŠ đački
     
20.15 - 21.50   NJEM A1.2 odrasli     
         
       
 
         

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
9.40 - 11.15   IND. nastava     
         
         
         
18.40 - 20.10   IND. nastava  IND. nastava   
18.45 - 20.15 NJEM B1.1 odrasli      
         
         

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
         
         
         
17.00 - 18.30 IND. nastava       
18.00 - 19.00        
18.40 - 20.10     NJEM A2.3/B1.1
7./8. raz. OŠ 
 
19.05 - 20.35 ENG B1.1 đački
7. raz. OŠ 
     
20.15 - 21.50       NJEM A1.2 odrasli  

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
09.40 - 11.15  IND. nastava Arapski      
         
         
         
         
         
         
         

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
         
10.45 - 12.15  ŠPANJ A1.2 đački 12-15 godina      
 11.20 - 12.55   IND. nastava Japanski