RASPORED NASTAVE PODRUŽNICA ŠPANSKO

 

RASPORED NASTAVE - PODRUŽNICA ŠPANSKO ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017./2018.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2017./2018.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10 NJEM A2.1 odrasli      
20.15 - 21.50        

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
         
         
         
17.00 - 18.30    IND. nastava    
19.15 - 20.45  ENG B1.1 đački      
         
       
 
         

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
9.00 - 10.30   IND. nastava     
         
13.30 - 15.00   IND. nastava     
         
         
18.40 - 20.10 NJEM A2.1 odrasli      
19.00 - 20.30     IND. nastava  
         

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
         
         
         
17.00 - 18.30   IND. nastava     
18.00 - 19.00     ENG IND. nastava   
18.40 - 20.10 NJEM A2.3 đački       
19.05 - 20.35     ENG A2.3 đački  
         

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3  
         
10.45 - 12.15 ŠPANJ A1.1 đački      
13.00 - 14.30  FRANC A1.2 đački