RASPORED NASTAVE SREDIŠĆE

 

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SPES ZA ZIMSKI SEMESTAR 2018./2019.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2018./2019.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
         
         
         
         
         
         
17.00 - 18.35 ENGLESKI A1/A2 NJEMAČKI B1.1    ENGLESKI B2.2 
18.40 - 20.10 ENGLESKI B1.1 NJEMAČKI A1.2 TALIJANSKI A1.2 ENGLESKI C1.1 
 20.15 - 21.50 ŠAPNJOLSKI ĐACI NJEMAČKI A1.1   ENGLESKI A2.1 ENGLESKI B2.1 

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35     ENGLESKI B1.3   
18.40 - 20.10     NJEMAČKI A2.1   
20.15 - 21.50 ENGLESKI C1.2   NJEMAČKI B2.1   

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 ENGLESKI A1/A2 NJEMAČKI B1.1    ENGLESKI B2.2
18.40 - 20.10 ENGLESKI B1.1  NJEMAČKI A1.2  TALIJANSKI A1.2  ENGLESKI C1.1
20.15 - 21.50 ŠPANJOLSKI ĐACI NJEMAČKI A2.1  ENGLESKI A2.1  ENGLESKI B2.1 

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35   NJEMAČKI A1.2 ĐACI  ENGLESKI B1.3  
18.40 - 20.10   NJEMAČKI A2.1 ĐACI NJEMAČKI A2.1  
20.15 - 21.50 ENGLESKI C1.2   NJEMAČKI B2.1   

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10   FRANC A2.1 ĐACI ENGLESKI ĐACI  
20.15 - 21.50 ŠPANJ. IND      

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.30 - 10.00        
9.40 - 11.15  ENGLESKI B2.2 1./2. SREDNJE      
11.20 - 12.55 ENGLESKI ĐACI       
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10        
20.15 - 21.50