RASPORED NASTAVE

 

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SPES ZA LJETNI SEMESTAR 2017./2018.

TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE;

Raspored je podložan promjenama ovisno o novim upisima u šk. godinu 2017./2018.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 ENGLESKI B1.4 NJEMAČKI B2.1    
18.40 - 20.10 ENGLESKI  B1.3 NJEMAČKI A2.1 ENGLESKI C1.3  
20.15 - 21.50        

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55    ENG. ĐACI 1. SR    
17.00 - 18.35   ENGLESKI B1.1    
18.40 - 20.10 ENGLESKI C2.1    JAPANSKI A2.2
ĐAČKI NJEMAČKI
20.15 - 21.50 ENGLESKI C1.1 NJEMAČKI B1.1
JAPANSKI A2.1 ŠPANJOLSKI A2.1

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 ENGLESKI B1.4 NJEMAČKI ĐACI    
18.40 - 20.10 ENGLESKI B1.3   ENGLESKI C1.3 FRANCUSKI A2.1
20.15 - 21.50        

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35     ENGLESKI B1.1  
18.40 - 20.10 ENGLESKI C2.1 NJEMAČKI A2.1 ĐAČKI NJEMAČKI NJEMAČKI B2.1
20.15 - 21.50 ENGLESKI C1.1 NJEMAČKI B1.1   ŠPANJ. A2.1

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55 ĐAČKI NJEMAČKI       
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10 ĐAČKI NJEMAČKI FRANC 1.2 ĐACI ĐAČKI ENG.  
20.15 - 21.50 ŠPANJ. IND      

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30  JAPANSKI A1.1      
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10        
20.15 - 21.50