RASPORED NASTAVE


TRENUTNO POSTOJEĆE GRUPE

RASPORED NASTAVE - JEZIČNI CENTAR SPES ZA LJETNI SEMESTAR 2016./2017.

 

TERMIN PONEDJELJAK 
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 ENGLESKI B1.3 NJEMAČKI B1.3    
18.40 - 20.10 ENGLESKI  B1.2 NJEMAČKI A1.2 ENGLESKI C1.2  
20.15 - 21.50        

 

TERMIN UTORAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55    ENG. ĐACI 1. SR    
17.00 - 18.35   ENGLESKI A2.2    
18.40 - 20.10 ENGLESKI C1.4    JAPANSKI A2.1
ĐAČKI NJEMAČKI
20.15 - 21.50 ENGLESKI B2.2 NJEMAČKI A2.2
JAPANSKI A1.2 ŠPANJOLSKI A1.2

 

TERMIN SRIJEDA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35 ENGLESKI B1.3 NJEMAČKI ĐACI    
18.40 - 20.10 ENGLESKI B1.2   ENGLESKI C1.2 FRANCUSKI A1.2
20.15 - 21.50        

 

TERMIN ČETVRTAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35     ENGLESKI A2.2  
18.40 - 20.10 ENGLESKI C1.4 NJEMAČKI A1.2 ĐAČKI NJEMAČKI NJEMAČKI B1.3
20.15 - 21.50 ENGLESKI B2.2 NJEMAČKI A2.2   ŠPANJ. A1.2

 

TERMIN PETAK
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30        
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55 ĐAČKI NJEMAČKI       
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10 ĐAČKI NJEMAČKI FRANC 1.1 ĐACI ĐAČKI ENG.  
20.15 - 21.50 ŠPANJ. IND      

 

TERMIN SUBOTA
učionica 1 učionica 2 učionica 3 učionica 4
8.00 - 9.35        
9.40 - 11.15        
11.20 - 12.55        
13.00 - 14.30  JAPANSKI A1.1      
14.35 - 15.05        
16.10 - 16.55        
17.00 - 18.35        
18.40 - 20.10        
20.15 - 21.50