Suradnja

OPĆI UVJETI SURADNJE

Kvalifikacija

Budući da Jezični centar surađuje isključivo s diplomiranim profesorima i apsolventima studija stranih jezika, očekujemo od naših suradnika da predoče odgovarajuće dokaze o traženome obrazovanju. Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju predočiti kopije diploma i nostrifikaciju svjedodžbi i diplome.

Izvorne govornike bez odgovarajuće jezične izobrazbe uključujemo u nastavu isključivo u suradnji s profesorom stranoga jezika, i to na višim razinama.

IZVRŠITELJ se obvezuje svaki preuzeti posao obavljati kvalitetno i završiti u za to predviđenome, odnosno dogovorenome roku. Također je obvezan na nastavu dolaziti pravodobno, s pripremama te se primjereno ponašati prema polaznicima.

IZVRŠITELJ je obvezan preuzeti posao obaviti do kraja, tj. ne može odstupiti od njega bez valjanoga razloga (npr. smrtni slučaj u užoj obitelji, preseljenje u drugi grad, bolest).

NARUČITELJ ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati upute kada to odgovara prirodi posla, a IZVRŠITELJ mu je dužan to omogućiti. Ako se tijekom obavljanja posla utvrdi da se IZVRŠITELJ ne drži potpisanih Uvjeta te da će obavljeni posao imati nedostatke, NARUČITELJ može upozoriti IZVRŠITELJA i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi s Uvjetima.

Ako do isteka roka IZVRŠITELJ ne postupi po zahtjevu NARUČITELJA, isti može prekinuti suradnju i/ili zahtijevati naknadu štete (do 10% od dogovorenoga honorara za određeni posao).