Način provođenja komisijskoga ispita

Uvjet - komisijski ispit

Svi kandidati koji žele prevoditi u Spesu, moraju proći komisijski ispit. Ovaj ispit se provodi prema potrebi Spesa. Provode ga izabrani stručni prevoditelji koje je odredila Uprava. Cijena pojedinačnoga ispita za jedan jezik: 1.200,00 kn

Osim komisijskoga ispita potencijalni prevoditelj ne plaća nikakvu članarinu! Osobama koje zadovolje na ispitu i s kojima Spes uspostavi suradnju jamčimo povrat uloženih sredstava kroz posao u roku od 90 dana (u suprotnom, razlika im se nadoknađuje).


Način provođenja komisijskoga ispitaDa bi osoba mogla pristupiti komisijskom ispitu, prvo se mora prijaviti u Spes, dostaviti potrebne podatke i dokumente i provjeriti postoji li trenutno potreba za uslugom koju ona nudi. Ukoliko potreba postoji, osoba treba uplatiti troškove komisijskoga ispita. Potencijalni će prevoditelj doći u prostorije Spesa, prema dogovoru, gdje će se obaviti pismena provjera. Eventualno, pismena se provjera može obaviti i „na daljinu“, od kuće, e-mailom. Za pismenu provjeru kandidat će dobiti jedan obvezni i više različitih tekstova koje treba prevesti na hrvatski i/ili strani jezik.

Minimalna količina prevedenih tekstova, uključujući obvezni, je tri teksta. Kandidat ima četiri sata vremena na raspolaganju; 30 minuta za pregled uputa za testiranje i tekstova, tri sata za prevođenje i 30 minuta za kontrolu prevedenoga i završetak (eventualno, slanje elektroničkom poštom ukoliko se radi o testiranju "na daljinu").

Pri prevođenju kandidat može koristiti sve rječnike koje ponese sa sobom, odnosno koje posjeduje ili su mu na raspolaganju. Testiranje je anonimno, a na prevedene tekstove kandidat upisuje samo šifru koju dobije od voditelja testiranja.Prijevod ocjenjuje komisija u sastavu od jednoga do tri člana koju izabere Uprava. O rezultatima ispita kandidata obavještava Uprava u roku od 20 dana od dana pristupanja pismenoj provjeri.

Za procjenu uspješnosti i moguću suradnju mjerodavni su isključivo tekstovi prevedeni na testiranju.

Prevedene tekstove kandidati mogu dobiti na uvid nakon ispravka isključivo u prostorijama Spesa u roku od 30 dana od trenutka obavijesti. Usmeni dio ispita se organizira za potencijalnoga kandidata, ako se za tim ukaže potreba. Ukoliko je kandidat zadovoljio uvjete postavljene na komisijskome ispitu, nakon obavljenoga razgovora s Upravom Spesa i upoznavanja s uvjetima rada, može sklopiti ugovor sa Spesom i početi raditi.

Naručiteljima se isporučuju tekstovi u obliku u kojem su stigli od prevoditelja, nema dodatne provjere ni korekcije, ako ista nije naručena, stoga je iznimno važno da prevoditelj radi suvereno, brzo i kvalitetno, vodeći računa o dogovorenome roku.

Kandidatima koji nisu zadovoljili uvjete postavljene na komisijskome ispitu ostavlja se mogućnost ponovnoga pristupanja ispitu nakon 6 mjeseci, uz ponovnu prijavu i uplatu troškova komisijskoga ispita.Zagreb, 14.5.2009.