Preduvjeti suradnje

U Spesu može raditi svatko tko ima potrebne stručne, profesionalne i ljudske kvalitete. Kako bi se njihova prijava razmotrila, svi kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. zamolba za vanjskoga suradnika
2. kopija diplome ovjerene kod javnoga bilježnika
3. životopis na hrvatskome i svakom stranom jeziku za koji se kandidat prijavljuje (u životopisu je potrebno precizirati područja uže specijalizacije za koju se kandidat prijavljuje - npr. pravo, medicina, turizam, građevina …, ili još preciznije, ako kandidat to želi, primjerice, medicina – pedijatrija, ortopedija i sl.)
4. popis rječnika koje kandidat ima na raspolaganju
5. sudski tumači moraju dostaviti i kopiju rješenja

Navedene tvrdnje u životopisu za koje postoji potrebna dokumentacija, primjerice preporuka, potvrda i slično, idu potencijalnomu suradniku u prilog.

Potrebne stručne kompetencije:

1. formalna visokoškolska jezična naobrazba (priznata diploma) ili
2. visokoškolska naobrazba iz bilo kojega drugo područja i dodatne dvije godine dokumentiranoga iskustva u prevođenju ili
3. najmanje pet godina dokumentiranoga profesionalnog iskustva u prevođenju

Potrebni tehnički preduvjeti:

1. dostupnost na telefon i/ili mobitel - nikoga se ne zove dvaput za isti posao
2. nužna strojna i programska oprema (osobno računalo)
3. komunikacija e-mailom te pristup izvorima informacija i medijima
4. kvalitetni prijevodi isporučeni na vrijeme

Spes jamči prevoditeljima fiksne rokove plaćanja za korektne i pravovremeno isporučene prijevode.

UVJET – KOMISIJSKI ISPIT

Svi kandidati koji žele prevoditi u Spesu moraju proći komisijski ispit. Ovaj ispit se provodi prema potrebi Spesa, a provode ga izabrani stručni prevoditelji.

Cijena pojedinačnoga ispita za jedan jezik: 1.200,00 kn

Osim komisijskoga ispita, potencijalni prevoditelj ne plaća nikakvu članarinu! Osobama koje zadovolje na ispitu i s kojima Spes uspostavi suradnju jamčimo povrat uloženih sredstava kroz posao u roku od 90 dana (u suprotnom, razlika im se nadoknađuje).


Za raspisani natječaj vrijede uvjeti navedeni u dotičnome natječaju.