Vrste prijevoda

Vrste prijevoda koje imamo u ponudi:

PISANI PRIJEVODI 

PRIJEVOD – prenošenje informacija/značenja s polaznoga jezika na ciljni jezik u pisanome obliku, u skladu s jezičnim pravilima ciljnoga jezika i primljenim uputama; prijevod dokumentacije i materijala iz različitih grana gospodarstva

OVJERENI PRIJEVOD – prijevod osobnih dokumenata, pravne, tehničke i druge dokumentacije za koju je potrebna pravna valjanost i istovjetnost originalu koju potvrđuje sudski tumač za ciljni jezik

PRIJEVOD AUDIO/VIDEO ZAPISA – prijevod audio/video zapisa s polaznoga na ciljni jezik u pisanome obliku

LEKTURA (JEZIČNA REDAKTURA) – jezična provjera izvornika i/ili prijevoda, usporedba izvornoga i ciljnoga teksta s obzirom na terminološku dosljednost, jezična pravila i stil; za tekstove namijenjene za tisak, odnosno javno objavljivanje, preporučujemo lekturu

KOREKTURA – provjera otisaka sloga prije objavljivanja i ispravak slučajnih tipografskih, interpunkcijskih, pravopisnih i drugih pogrešaka nastalih uslijed prebacivanja lektoriranoga teksta u format prikladan za tisak; za tekstove namijenjene za tisak, odnosno javno objavljivanje, preporučujemo nakon lekture napraviti i korekturu

 


USMENI PRIJEVODI

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE – prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi poslovnih sastanaka, pregovora, prijevodi u sudskim i pravnim postupcima, prijevodi konferencija za novinare itd.

SIMULTANO PREVOĐENJE – prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi međunarodnih konferencija, simpozija, sajmova, seminara, konferencija za novinare, sastanaka itd. uz uporabu tehničkoga sustava za simultano prevođenje.

TEHNIČKA PODRŠKA – konferencijski sustavi i sustavi za simultano prevođenje prilikom održavanja konferencija, sastanaka itd.

 

SPES - centar za poduke i prevodilaštvo

Kvalitetan prijevod naša je misija posljednjih 20 godina, a jedinstveni smo po tome što smo se u vremenu globalnog povezivanja poslovanja specijalizirali za prevođenje tekstova s područja gospodarstva.

Prijevode povjeravamo vrhunskim prevoditeljima s visokom stručnom spremom koji su prethodno prošli testiranja i imaju najmanje tri godine iskustva, a vladaju stručnom terminologijom gospodarske grane o kojoj se radi. Prevedeni tekstovi po potrebi mogu biti upotpunjeni lekturom i korekturom.

Zbog velikog broja prevoditelja koje imamo na raspolaganju, u mogućnosti smo isporučiti velike prijevode u kratkome vremenskom razdoblju.

Osim toga, za svih 40 jezika nudimo i uslugu prijevoda s ovjerom sudskih tumača pa i fizičke osobe mogu prevoditi i ovjeravati sve vrste dokumenata.