RASPORED NASTAVE

ENGLESKI JEZIK:

Engleski A2 – ponedjeljkom i srijedom – 16.30-17.30 sati.
Engleski B1.1/B1.2 - utorkom i četvrtkom- 19.30 sati-20.30 sati.
Engleski B1.3/B1.4 – ponedjeljkom i srijedom- 17.50 sati-19.20 sati.
Engleski C1 srednjoškolci - ponedjeljkom – 20.30-22.00 sati.
Engleski đaci 6. razred – srijedom – 19.45-20.45 sati.

 

NJEMAČKI JEZIK:

Njemački A1.1 – ponedjeljkom i srijedom – 19.45-21.15 sati.
Njemački A1.2 – ponedjeljkom i srijedom – 8.00-08.45 sati.
Njemački A2.2 – ponedjeljkom i srijedom – 09.00-09.45 sati.
Njemački A1.2 – utorkom i četvrtkom – 18.30-19.15 sati.
Njemački A2.2 – utorkom i četvrtkom – 19.30-20.15 sati.

  

TALIJANSKI JEZIK

Talijanski A1.1 – utorkom – 20.30-22.00 sati.

 

ŠPANJOLSKI JEZIK

Španjolski A1.1 – ponedjeljkom i srijedom – 16.30-18.00 sati.
Španjolski A1.1 – utorkom i četvrtkom- 10.30-12.00 sati.

 

SLOVENSKI JEZIK

Slovenski A1.1 – ponedjeljak i srijeda – 18.00-19.30 sati.
Slovenski A1.1 – utorkom i petkom – 08.00-09.30 sati.

 

JAPANSKI JEZIK

Japanski A1.1 - utorkom i četvrtkom– 18.00-19.30 sati.

 

HRVATSKI JEZIK ZA STRANCE

Hrvatski za strance – utorkom i četvrtkom ili ponedjeljkom i srijedom – termin po dogovoru.

 

KONTAKT:

Garićgradska 11, 10 000 Zagreb, HR
Tel:  + 385 (0)1 6520 900
Mob: + 385 (0)99 4654 466
E-adresa: jezicni.centar@spes.hr